• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปน...
12 ก.พ. 2562 04:40จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสา รักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายกองเอก ชัยธวัช เนียมศิริ ผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสากองรักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันรำลึกถึงความกล้าหาญของหน่วยพลเรือนอาสา ผู้เสียสละเพื่อบ้านเมืองทั้งในภาวะปกต [ ... ]

frontpageอ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้อง...
08 ก.พ. 2562 04:24จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การมีส่วนร่วม และบทบาทภารกิจของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน” เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชา [ ... ]

frontpageอ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่พบปะพูดคุย...
24 ม.ค. 2562 06:57ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่พบปะพุดคุยกับนักเรียน คณะครู อาจารย์ และผู้บริหาร โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตในสังคม การเป็นพลเมืองที่มีคุ [ ... ]

frontpageอ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดงานมหกรรมนาแปลงใหญ่ (ข้าว) ...
24 ม.ค. 2562 06:43จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดงานมหกรรมนาแปลงใหญ่ (ข้าว) สู่อินทรีย์

จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดงานมหกรรมนาแปลงใหญ่ (ข้าว) สู่อินทรีย์ 20 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว) บ้านสุขสำราญ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมนาแปลงใหญ่ (ข้าว) สู่อินทรีย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกปลูกข้าวปลอดสารเคมี สู่ความเป็ [ ... ]

frontpageอ่านเพิ่มเติม
บทความต่อไป

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายกองเอก ชัยธวัช เนียมศิริ ผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสากองรักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันรำลึกถึงความกล้าหาญของหน่วยพลเรือนอาสา ผู้เสียสละเพื่อบ้านเมืองทั้งในภาวะปกติและภาวะสงคราม ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ และนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร่วมมอบเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

110262 5

110262 1

110262 2

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การมีส่วนร่วม และบทบาทภารกิจของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน” เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวัง เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

070262 E2 Re

070262 E1 Re

 

 

 

 

 

 

จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดงานมหกรรมนาแปลงใหญ่ (ข้าว) สู่อินทรีย์

20 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)
บ้านสุขสำราญ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมนาแปลงใหญ่ (ข้าว) สู่อินทรีย์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกปลูกข้าวปลอดสารเคมี
สู่ความเป็นข้าวที่ได้มาตรฐานสากล
พร้อมมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างรั้ว
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว) แห่งนี้ด้วย
358853
 
358854

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

21 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.
นายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ลงพื้นที่พบปะพุดคุยกับนักเรียน คณะครู อาจารย์ และผู้บริหาร
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความเข้าใจ
และทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตในสังคม การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของชาติบ้านเมือง
และการศึกษาเล่าเรียนเพื่อความสำเร็จของอนาคตที่ดี โดยเน้นย้ำเรื่องการมีวินัย
เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู
 21 2
 
21 3
ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พร้อมบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัด
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น.
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย พร้อมบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู
เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีพิธีถวายไก่เหลืองหางขาว จำนวน ๑ คู่ และมีชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกเพศ ทุกวัย พร้อมใจกันร่วมรำบวงสรวงกว่า ๕,๐๐๐ คน
ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 
62 0612 148492
      148493
148495
148496
148491
133787
62 0247