• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี แถลงข่าวก...
13 พ.ย. 2562 จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี แถลงข่าวการค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของไทย ตัวที่ ๑๑

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการแถลงข่าว เปิดตัวไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ตัวที่ ๑๑ ของประเทศไทย "วายุแรพเตอร์ หนองบัวลำภูเอนซิส" กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสารคาม และจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี  นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ  [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐแล...
11 พ.ย. 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู (กรอ.จ.นภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู (กรอ.จ.นภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด  ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้า...
11 พ.ย. 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธิทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา  ณ วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมิองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  

อ่านเพิ่มเติม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด...
06 พ.ย. 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพิศาลรัญญาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้พิพากษาหัวหน้ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาแนวทางการควบคุมกา...
01 พ.ย. 2562 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหว [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู ถ่ายทอดรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาช...
01 พ.ย. 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู ถ่ายทอดรายการ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้ ๑.การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดพิศาลรัญญาวาส อ.เมือ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย | รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ส่งต่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป | เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) | โทรพรี 24 ชม. 1567
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง

3.Weangchai60 1

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560