• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาล...
21 ก.ย. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถ๊แห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถ๊แห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๓ โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ลำน้ำห้วยเชียง ทำความสะอาดกำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณลำน้ำห้วยเชี [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จ.วัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัด...
17 ก.ย. 2563 จ.วัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ "ผู้ว่า..พาทำบุญใส่บ...
17 ก.ย. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานโครงการ "ผู้ว่า..พาทำบุญใส่บาตร" เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาฯ จังหวัดหนองบัวลำภู  ณ วัดสว่างอารมม์ ตำบลโนนสูงเปือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
   

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการต...
10 ก.ย. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู

วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าผลิตภ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์แก...
09 ก.ย. 2563 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร ศาสตร์พระราชา กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร ศาสตร์พระราชา กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู  

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนปร...
09 ก.ย. 2563 จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย | รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ส่งต่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป | เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) | โทรพรี 24 ชม. 1567
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง

Santi2 resize

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560