• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื...
08 ก.ค. 2563 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการขุดลอกอ่างห้วยซำม่วง เพือใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งหรือช่วงที่ขาดแคลนน้ำ

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการขุดลอกอ่างห้วยซำม่วง เพือใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งหรือช่วงที่ขาดแคลนน้ำ ณ บ้านหนองกุงแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมค...
08 ก.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาที่จ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดหนองบั...
08 ก.ค. 2563 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูทุกภาคส่วนร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูทุกภาคส่วนร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ณ วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหน [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนค...
08 ก.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน”ตอน “จารึกมหัศจรรย์สุวรรณคูหา”

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน”ตอน “จารึกมหัศจรรย์สุวรรณคูหา”ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น ภายในงานมีก [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่...
03 ก.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.

วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถ...
01 ก.ค. 2563 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทั [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย | รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ส่งต่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป | เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) | โทรพรี 24 ชม. 1567
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง

Santi2 resize

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560