• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาล...
21 ก.ย. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถ๊แห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถ๊แห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๓ โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ลำน้ำห้วยเชียง ทำความสะอาดกำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณลำน้ำห้วยเชี [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จ.วัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัด...
17 ก.ย. 2563 จ.วัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ "ผู้ว่า..พาทำบุญใส่บ...
17 ก.ย. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานโครงการ "ผู้ว่า..พาทำบุญใส่บาตร" เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาฯ จังหวัดหนองบัวลำภู  ณ วัดสว่างอารมม์ ตำบลโนนสูงเปือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
   

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการต...
10 ก.ย. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู

วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าผลิตภ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์แก...
09 ก.ย. 2563 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร ศาสตร์พระราชา กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร ศาสตร์พระราชา กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู  

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนปร...
09 ก.ย. 2563 จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย | รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ส่งต่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป | เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) | โทรพรี 24 ชม. 1567
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
2019 somjat011062resize
ประวัติข้าราชการ

ชื่อ : นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๓
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
- ปริญญาตรี   รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.)
- ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)


ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2522 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2527 นักพัฒนาชุมชน 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2535 บุคลากร 5 กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2539 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6 กองพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (กรมการพัฒนาชุมชน)
พ.ศ. 2542 พัฒนาการอำเภอด่านมะขามเตี้ย (ระดับ 7) จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2546 หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ (ระดับ 7) สำนักงานเลขานุการกรม
พ.ศ. 2547 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา (นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8ว) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2550 พัฒนาการจังหวัดนครพนม (ผู้อำนวยการระดับต้น)
พ.ศ. 2551 พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย (ผู้อำนวยการระดับต้น)
พ.ศ. 2554 พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)
พ.ศ. 2556 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (ผู้อำนวยการระดับสูง)
พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
พ.ศ. 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
พ.ศ. 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
8 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
1 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560