NB2 Resize

  • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจก...
03 ม.ค. 2565 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งมีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับ เนื่องจากเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ตรวจตราอย่างเข้มข้น ให้คำแน [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ...
01 ม.ค. 2565 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการด่านชุมชน ในการป้องกันอุุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการด่านชุมชน ในการป้องกันอุุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้คำแนะนำ แจ้งเตือน ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันการแพร่ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ...
01 ม.ค. 2565 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการด่านชุมชนในการป้องกันและลดอุุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการด่านชุมชน ในการป้องกันและลดอุุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้คำแนะนำ แจ้งเตือน ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันกา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริกา...
31 ธ.ค. 2564  ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการด่านชุมชนในการป้องกันและลดอุุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการด่านชุมชน ในการป้องกันและลดอุุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้คำแนะนำ แจ้งเตือน ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกัน [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่...
31 ธ.ค. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์และชื่นชมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE โดยติดระดับยอดเพชร ๑ ใน ๔ จังหวัด และความภาคภูมิใจในการคว้ารางวัลการแข่งขันในงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๔ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งพบมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนในพื้นที่จำนวน ๒ รา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟป่า (...
17 ธ.ค. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟป่า (Kick off)

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟป่า (Kick off) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ โดย Kick off จัดทำแนวกันไฟป่ารอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปีและไดโนเสาร์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังก [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
002Siwaporn Edit
ประวัติข้าราชการ

ชื่อ : นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

เกิดวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๔

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม 
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- นักบริหารงานที่ดินระดับสูง (นทส.) กรมที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
- นักบริหารงานระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) (นบส.ดีเด่น) ปี ๒๕๕๙

ประวัติการทำงาน

- ปี ๒๕๕๕ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (อำนวยการต้น) สำนักงาที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก

- ปี ๒๕๕๕ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (อำนวยการต้น) สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขา

ท่าเรือ

- ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ (อำนวยการต้น) กรมที่ดิน

- ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (อำนวยการสูง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

- ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการสูง) กรมที่ดิน

- ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6684

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6686

นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6688

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร./โทรสาร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560