NB2 Resize

  • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจเก...
29 มิ.ย. 2565  ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารจัดการด้านการเกษตร และแนวทางการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ณ สวนเงาะ นายสง่า สารพัฒน์ เกษตรกรบ้านบุญทัน ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณค [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้า...
29 มิ.ย. 2565 จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีหัวหน [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่...
29 มิ.ย. 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป)

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป) ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน(site visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ/การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดงานแถลงข่าวการแสดงแสง สี เสียง ตำ...
28 มิ.ย. 2565 จ.หนองบัวลำภู จัดงานแถลงข่าวการแสดงแสง สี เสียง ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานแถลงข่าวการแสดงแสง สี เสียง ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน จารึกแห่งศรัทธามหาพุทธคุณวัดถ้ำสุวรรณคูหา ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีบุญข้าวจี่ใหญ่ ไหว้หลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช วัดถ้ำสุวรรณคู [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปร...
27 มิ.ย. 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยจังหวัดหนองบัวลำภู ไดรับจัดสรรเงินทุนการศึกษา จำนวน ๔๑ ทุน โดยมอบให้ นักเรียน นักศึกษา ในพื [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู ร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำการขับเคลื่อ...
27 มิ.ย. 2565 จ.หนองบัวลำภู ร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (CCEO) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complain Executive Officer: CCEO) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอกรอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการของศูนย์รับเร [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

6
ประวัติข้าราชการ

ชื่อ : นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

เกิดวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๔

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม 
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- นักบริหารงานที่ดินระดับสูง (นทส.) กรมที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
- นักบริหารงานระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) (นบส.ดีเด่น) ปี ๒๕๕๙

ประวัติการทำงาน

- ปี ๒๕๕๕ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (อำนวยการต้น) สำนักงาที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก

- ปี ๒๕๕๕ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (อำนวยการต้น) สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขา

ท่าเรือ

- ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ (อำนวยการต้น) กรมที่ดิน

- ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (อำนวยการสูง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

- ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการสูง) กรมที่ดิน

- ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6684

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6686

นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6688

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร./โทรสาร 0 4231 6680-1
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Nongbua.develop@gmail.com
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560