• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื...
08 ก.ค. 2563 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการขุดลอกอ่างห้วยซำม่วง เพือใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งหรือช่วงที่ขาดแคลนน้ำ

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการขุดลอกอ่างห้วยซำม่วง เพือใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งหรือช่วงที่ขาดแคลนน้ำ ณ บ้านหนองกุงแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมค...
08 ก.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาที่จ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดหนองบั...
08 ก.ค. 2563 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูทุกภาคส่วนร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูทุกภาคส่วนร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ณ วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหน [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนค...
08 ก.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน”ตอน “จารึกมหัศจรรย์สุวรรณคูหา”

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน”ตอน “จารึกมหัศจรรย์สุวรรณคูหา”ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น ภายในงานมีก [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่...
03 ก.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.

วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถ...
01 ก.ค. 2563 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทั [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย | รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ส่งต่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป | เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) | โทรพรี 24 ชม. 1567
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
2019 somjat011062resize
ประวัติข้าราชการ

ชื่อ : นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๓
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
- ปริญญาตรี   รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.)
- ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)


ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2522 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2527 นักพัฒนาชุมชน 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2535 บุคลากร 5 กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2539 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6 กองพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (กรมการพัฒนาชุมชน)
พ.ศ. 2542 พัฒนาการอำเภอด่านมะขามเตี้ย (ระดับ 7) จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2546 หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ (ระดับ 7) สำนักงานเลขานุการกรม
พ.ศ. 2547 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา (นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8ว) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2550 พัฒนาการจังหวัดนครพนม (ผู้อำนวยการระดับต้น)
พ.ศ. 2551 พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย (ผู้อำนวยการระดับต้น)
พ.ศ. 2554 พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)
พ.ศ. 2556 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (ผู้อำนวยการระดับสูง)
พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
พ.ศ. 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
พ.ศ. 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
8 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
1 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560