• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำยุทธการ "หนองบัวลำภู ล็อกเ...
02 เม.ย. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำยุทธการ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รับมอบเจลแอลกอฮอล์จากสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จำนวน ๑๐๐ ขวด เพื่อแจกจ่ายให้ หัวหน้าส่วนราชการ ที่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุมชนตามยุทธการ"หนองบัวลำภู ล็อกเป้า เฝ้าระวังโควิด-19"
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมาย หัว [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชส...
31 มี.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ตลอดรัชสม [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือแผนการจัดสรรหน้า...
30 มี.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อให้การบริหารจัดการกระจายหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ มีความเพียงพอกับความต้องการภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ณ ห้อ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดท...
28 มี.ค. 2563 ผู้ว่าฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดที่ดำเนินการตรวจคัดกรองคนที่เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตามมาตรการ “หนองบัวลำภู ล็อคเป้า เฝ้าระวังโควิด - 19”

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดที่ดำเนินการตรวจคัดกรองคนที่เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตามมาตรการ “หนองบัวลำภู ล็อคเป้า เฝ้าระวังโควิด - 19” เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ จุดต [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการโรค...
27 มี.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๖ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวร...
27 มี.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู   รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู   และรองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู (ท.) ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย | รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ส่งต่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป | เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) | โทรพรี 24 ชม. 1567
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
2019 somjat011062resize
ประวัติข้าราชการ

ชื่อ : นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๓
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
- ปริญญาตรี   รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.)
- ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)


ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2522 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2527 นักพัฒนาชุมชน 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2535 บุคลากร 5 กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2539 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6 กองพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (กรมการพัฒนาชุมชน)
พ.ศ. 2542 พัฒนาการอำเภอด่านมะขามเตี้ย (ระดับ 7) จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2546 หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ (ระดับ 7) สำนักงานเลขานุการกรม
พ.ศ. 2547 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา (นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8ว) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2550 พัฒนาการจังหวัดนครพนม (ผู้อำนวยการระดับต้น)
พ.ศ. 2551 พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย (ผู้อำนวยการระดับต้น)
พ.ศ. 2554 พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)
พ.ศ. 2556 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (ผู้อำนวยการระดับสูง)
พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
พ.ศ. 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
พ.ศ. 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
8 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
1 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560