lumphu2

  • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่...
20 ม.ค. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการป้องกันฯ ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๒๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองหลักเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประนีประนอม ชี้แจงให้ประช [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐ...
18 ม.ค. 2564 จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๒๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะและบวงส...
18 ม.ค. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตลอดจนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำภู เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สมาคม สโมสร ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตลอดจนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำภู เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศาลสมเด็จพระเรศวรมหาราช อำเภอเม [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่...
12 ม.ค. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการป้องกันฯ ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองหลักเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่...
11 ม.ค. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการป้องกันฯ ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๔๕ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดสกัดหลักเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประนีประนอม ชี้แจงให้ประชา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมออกรายการสด "คนไทยไม่ทิ้งก...
24 ธ.ค. 2563 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมออกรายการสด

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกรายการสด "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น โดยประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเน้นการพัฒนาส่งเสริมการผลิดผ้าพื้นเมือง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้า พร [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย | รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ส่งต่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป | เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) | โทรพรี 24 ชม. 1567
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
002Siwaporn Edit
ประวัติข้าราชการ

ชื่อ : นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

เกิดวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๔

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม 
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- นักบริหารงานที่ดินระดับสูง (นทส.) กรมที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
- นักบริหารงานระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) (นบส.ดีเด่น) ปี ๒๕๕๙

ประวัติการทำงาน

- ปี ๒๕๕๕ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (อำนวยการต้น) สำนักงาที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก

- ปี ๒๕๕๕ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (อำนวยการต้น) สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขา

ท่าเรือ

- ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ (อำนวยการต้น) กรมที่ดิน

- ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (อำนวยการสูง) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

- ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการสูง) กรมที่ดิน

- ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560