NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำพุทธศาสนิกชนชาวหนองบัวลำภู ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 18 มีนาคม 2565 15
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน" 18 มีนาคม 2565 23
จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๕ 18 มีนาคม 2565 16
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์/นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชก 17 มีนาคม 2565 30
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา และโรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ เพื่อเตรียมการต้อนรับและรับการตรวจติดตามของปลัดกระทรวงมหาดไทย(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) และคณะ 16 มีนาคม 2565 25
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ปล่อยแถวออกตรวจและลงพื้นที่สำรวจปริมาณ และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ย ของผู้ประกอบการรับซื้อ-ขายวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ย Kick off พร้อมกันทุกอำเภอ 16 มีนาคม 2565 29
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น 16 มีนาคม 2565 13
จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 16 มีนาคม 2565 23
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และขอให้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 16 มีนาคม 2565 26
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาและควบคุมมิให้ผู้ประกอบการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคา 15 มีนาคม 2565 18