lumphu2

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร ศาสตร์พระราชา กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 09 กันยายน 2563 46
จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 09 กันยายน 2563 56
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 08 กันยายน 2563 57
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยื่ยมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26 สิงหาคม 2563 76
จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และหน่วยแพทย์ พอ.สว. 26 สิงหาคม 2563 233
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 25 สิงหาคม 2563 76
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมการตรวจติดตามและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการศึกษาการ 24 สิงหาคม 2563 75
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาคำไฮ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ 24 สิงหาคม 2563 65
จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู 18 สิงหาคม 2563 70
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 13 สิงหาคม 2563 63