NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2565 31 มีนาคม 2565 33
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 30 มีนาคม 2565 28
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 25 มีนาคม 2565 26
จ.หนองบัวลำภู จัดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 25 มีนาคม 2565 30
จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และหน่วยแพทย์ พอ.สว. 24 มีนาคม 2565 25
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงาน “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ๒๐๒๒” 22 มีนาคม 2565 39
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมนำประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูทุกภาคส่วนประกอบพิธีสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีรำบวงสรวง 21 มีนาคม 2565 32
จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดร้านมัจฉากาชาดในงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๕ 21 มีนาคม 2565 50
จังหวัดหนองบัวลำภู โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได 19 มีนาคม 2565 24
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีประกาศผลและมอบโล่รางวัล ให้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 18 มีนาคม 2565 19