NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ให้สัมภาษณ์รายการ "เช้านี้ที่หมอชิต" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ HD โดยให้สัมภาษณ์ประเด็นผ้าแพรพรรณลุ่มภู 20 เมษายน 2565 16
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียนกิจกรรม 20 เมษายน 2565 19
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวช ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 18 เมษายน 2565 16
จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการตามมาตรการและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 17 เมษายน 2565 28
จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณประจำปี ๒๕๖๕ 11 เมษายน 2565 32
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเปิดจุดตรวจ/จุดบริการหลัก ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  11 เมษายน 2565 32
รองผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 08 เมษายน 2565 23
จ.หนองบัวลำภู จัดอบรมเกษตรกรรุ่นให้เป็น Young Smart Farmer ระยะที่ ๒ โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 07 เมษายน 2565 28
รองผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเศรษฐกิจจังหวัดหนองบัวลำภู - จังหวัดเลย 06 เมษายน 2565 13
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 06 เมษายน 2565 24