NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลและการบูรณปฏิสังขรณ์วัดถ้ำกลองเพลพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสถานที่ในการรับเสด็จฯ 04 พฤษภาคม 2565 16
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ 04 พฤษภาคม 2565 8
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 03 พฤษภาคม 2565 18
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู เข้ารับพระราชทาน ”พระพลังแผ่นดิน” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 01 พฤษภาคม 2565 12
จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 29 เมษายน 2565 15
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู มอบถุงยังชีพให้อ.เมืองฯ และ อ.โนนสัง เพื่อส่งต่อให้กับผู้กักตัวและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 29 เมษายน 2565 7
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการรวมน้ำใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 28 เมษายน 2565 19
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ 27 เมษายน 2565 17
จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และหน่วยแพทย์ พอ.สว. 21 เมษายน 2565 80
จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร และชมนิทรรศการเกี่ยวกับงานศาลยุติธรรม เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ 21 เมษายน 2565 22