lumphu2

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางการขับเคลื่อน "หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" 18 พฤศจิกายน 2563 58
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางการขับเคลื่อน "หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" 18 พฤศจิกายน 2563 39
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานสภากาแฟ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 18 พฤศจิกายน 2563 64
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางการขับเคลื่อน "หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" 16 พฤศจิกายน 2563 94
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๓ 14 พฤศจิกายน 2563 48
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 10 พฤศจิกายน 2563 25
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 09 พฤศจิกายน 2563 108
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาน 01 พฤศจิกายน 2563 131
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 30 ตุลาคม 2563 132
จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และหน่วยแพทย์ พอ.สว. 28 ตุลาคม 2563 170