lumphu2

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู "เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชการที่ ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 05 ธันวาคม 2563 47
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงาน "วันราชินีข้าวเหนียว" และเทศกาลอาหารอีสานและการแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย (โชว์ ชิม ช็อป) 02 ธันวาคม 2563 68
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญประเพณีบุญคูนลาน (งานกุ้มข้าวใหญ่) เล่าขานตำนานเมืองลุ่มภู ปี ๒๕๖๓ 02 ธันวาคม 2563 76
จ.หนองบัวลำภู จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญบ้าน-สู่ขวัญเมือง และพิธีรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๗ ปี  02 ธันวาคม 2563 25
จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๗ ปี 01 ธันวาคม 2563 30
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  26 พฤศจิกายน 2563 57
จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และหน่วยแพทย์ พอ.สว. 25 พฤศจิกายน 2563 126
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมบูรณาการกิจกรรมสำคัญเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูสู่ “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 24 พฤศจิกายน 2563 68
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน" 20 พฤศจิกายน 2563 66
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ 19 พฤศจิกายน 2563 51