NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา/ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยให้กลุ่มเปราะบาง 13 พฤษภาคม 2565 16
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมพบปะผู้เข้าร่วมอบรมการพึ่งพาตนเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 13 พฤษภาคม 2565 10
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน" 13 พฤษภาคม 2565 9
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" 12 พฤษภาคม 2565 11
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีรับพระราชทาน "พระพลังแผ่นดิน" 12 พฤษภาคม 2565 4
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 10 พฤษภาคม 2565 22
จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 10 พฤษภาคม 2565 16
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน" 06 พฤษภาคม 2565 13
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดแถลงข่าวการขับเคลื่อนโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) 05 พฤษภาคม 2565 11
จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรฯ และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๓๗ ปี พระมหาฉัตรชัยฯ และพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 05 พฤษภาคม 2565 21