lumphu2

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวให้แก่ราฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลโนนทันและตำบลหนองบัว 10 กุมภาพันธ์ 2564 5
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๔ 10 กุมภาพันธ์ 2564 7
จังหวัดหนองบัวลำภู "มอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๖๔" 09 กุมภาพันธ์ 2564 28
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หารือแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์ดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลอง 05 กุมภาพันธ์ 2564 5
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน" 05 กุมภาพันธ์ 2564 19
จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 03 กุมภาพันธ์ 2564 9
จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบเกียรติบัตร Best Practice ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 30 มกราคม 2564 30
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" รุ่นที่ ๒/๒ 25 มกราคม 2564 38
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบปฎิทินหลวงพุทธศักราช ๒๕๖๔ พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบี้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 25 มกราคม 2564 30
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการป้องกันฯ ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 20 มกราคม 2564 49