NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน"

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูมีผู้ยืนยันติดเชื้อละลอกใหม่สะสม ๓,๘๙๔ ราย รักษาหายสะสม ๓,๗๑๑ ราย เสียชีวิตสะสม ๒๐ ราย ซึ่งลักษณะการติดเชื้อเป็นแบบคลัสเตอร์ทั้งแบบครอบครัว และในโรงเรียน จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน อย่าประมาท การ์ดอย่าตก ถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด อีกทั้งช่วงนี้เริ่มมีการเปิดเรียน โดยมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการเปิดภาคเรียนทุกด้าน และประเด็นการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป้าหมายคือพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูสู่เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ตามหลัก ๓ ส และ ๓ ธ และเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย พัฒนา IQ EQ เด็ก และโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน ผ่านรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน”ทาง สวท.หนองบัวลำภู

1.081064 08.00