NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการคุณนายจ่ายตลาด และร่วมประกอบอาหารตามโครงการ "ครัวรวมใจ กู้ภัยโควิด - ๑๙" ทำด้วยใจมอบให้ด้วยความห่วงใย

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการคุณนายจ่ายตลาด พร้อมแจกหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดชื่้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน  ณ  ตลาดเทศบาล ๒
จากนั้นร่วมประกอบอาหารกับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ตามโครงการ "ครัวรวมใจ กู้ภัยโควิด - ๑๙"  ทำด้วยใจมอบให้ด้วยความห่วงใย  ณ  โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู   

1.051064 07.00