NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน"

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูมีผู้ยืนยันติดเชื้อละลอกใหม่สะสม ๓,๗๕๐ ราย รักษาหายสะสม ๓,๖๑๘ ราย เสียชีวิตสะสม ๑๙ ราย พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นที่มีครูโรงเรียนในพื้นที่อำเภอนาวังติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ ราย และผลตรวจกลุ่มสัมผัสเสี่ยงผลเป็นบวกอีก ๑ ราย ส่วนผู้สัมผัสรายอื่นๆ ผลรอบแรกเป็นลบ และกักตัวรอผลยืนยันรอบ ๒ ส่วนโรงเรียนปิดการเรียนการสอนแล้ว และสถานการณ์น้ำ ขณะนี้ยังไม่มีพื้นที่ใดอยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งทางจังหวัดมีการวางแผนรองรับสถานการณ์ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง และประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยประสานขอรับต้นกล้าฟ้าทะลายโจรฟรีได้ที่ สนง.กศน.จังหวัด และหน่วยงานที่ปลูกไว้สำหรับแจกทุกภาคส่วน รวมทั้งประเด็นการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สร้างความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาของประชาชน ขณะนี้ได้ให้ทางอำเภอสำรวจและดำเนินการแก้ไขต่อไป ผ่านรายการ “ผู้ว่าฯพบประชน”ทาง สวท.หนองบัวลำภู

1.011064 08.00