NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมโครงการด้วยรักและกห่วงใย และโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโครงการด้วยรักและกห่วงใย และโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมมอบหน้ากากอนามัยเด็กให้โรงเรียนเพื่อส่งต่อให้เด็ก ๆ ใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว  ตำบลหนองกุงแก้ว   อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู1.140964 14.30