NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมมอบหน้ากากอนามัยเด็กให้โรงเรียนส่งต่อให้เด็ก  ๆ ใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ณ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.140964 09.00