NB2 Resize

จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูพบสื่อมวลชน ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูพบสื่อมวลชน ครั้งที่ ๓ พร้อมแถลงข่าวร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้กำกับการตำรวจภูธรศรีบุญเรือง และตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน ประเด็นเกี่ยวกับสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ณ  ศูนย์แถลงข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 

1.100964 10.30