NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน"

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูมีผู้ยืนยันติดเชื้อละลอกใหม่สะสม ๓,๕๔๑ ราย รักษาหายสะสม ๓,๒๘๓ ราย เสียชีวิตสะสม ๑๖ ราย และช่วงนี้ลักษณะการติดเชื้อและการแพร่ระบาดเปลี่ยนไปลักษณะเป็นกลุ่มหรือคลัสเตอร์ซึ่งในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. พบถึง ๙ คลัสเตอร์แล้ว จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมเฝ้าระวังไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT และมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และทางจังหวัดได้จัดหาชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้หน่วยงานและบุคลากรด่านหน้าเพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกินในโค - กระบือ สถิติล่าสุดดีขึ้นไม่พบอัตราการตายและสัตว์ที่รักษาอยู่อาการเริ่มดีขึ้น พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณแยกวังหมื่นระยะสั้นได้ทำการขุดร่องระบายน้ำเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ ส่วนระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแผนหาช่องทางระบายน้ำที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าวซ้ำอีก ผ่านรายการ “ผู้ว่าฯพบประชาชน”ทาง สวท.หนองบัวลำภู

1.100964 08.00