NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยื่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมของศูนย์ Community Isolation : CI

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยื่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมของศูนย์ Community Isolation : CI ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เพื่อกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เพื่อสังเกตอาการ  ณ ศูนย์ฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.250764 16.00