NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนตร์ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนตร์ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔  ณ วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.240764 06.30