NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งมีหน่วยแพทย์ พอ.สว และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบเงินทุนการศึกษาเด็ก เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน  มอบถุงยังชีพ และพันธุ์ปลา ณ โรงเรียนบ้านหนองโน  หมู่ที่ ๗  ตำบลหนองบัวใต้  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

1.220764 09.00

2.220764 09.00

3.220764 09.00