NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ "ครัวรวมใจ กู้ภัยโควิด - ๑๙" ทำด้วยใจมอบให้ด้วยความห่วงใย

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันประกอบอาหารเลี้ยงบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามโครงการ "ครัวรวมใจ กู้ภัยโควิด - ๑๙" ทำด้วยใจมอบให้ด้วยความห่วงใย  ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

1.210764 11.00