NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูทุกหมู่เหล่าร่วมถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔  ณ วัดพิศาลรัญญาวาส (พระอารามหลวง) วัดป่าภูกระแต วัดพัชรกิติยาภาราม วัดสามัคคีสิริมงคล และวัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.190764 08.00