NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู มอบ "ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต โควิด - ๑๙" ให้แก่อำเภอเพื่อนำไปมอบต่อให้ผู้กักตัวตามมาตรการฯ

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานมอบ "ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต โควิด - ๑๙" ให้แก่อำเภอเพื่อนำไปมอบต่อให้ผู้กักตัวตามมาตรการฯ กลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ทุกอำเภอ  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

1.140764 13.30