NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยื่ยมการเปิดใช้โรงพยาบาลสนาม

วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยื่ยมการเปิดใช้โรงพยาบาลสนาม โดยย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลใกล้หายเป็นปกติ ไม่มีอาการน่าเป็นห่วง หรือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลสนาม  ณ สนามกีฬากลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

1.090764 16.30