NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน"

วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้ยืนยันติดเชื้อฯ จำนวน ๒๑๙ ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในต่างจังหวัดที่เดินทางกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ขณะนี้เตียงหลักตามโรงพยาบาลที่ใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อฯ ยังมีจำนวนเพียงพอพร้อมมีการเตรียมเตียงสำรองไว้รองรับผู้ป่วยด้วย รวมถึงโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอเมืองขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยสีเขียว หรือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาใกล้หายเป็นปกติแล้ว รวมทั้งทางจังหวัดได้เตรียมพื้นที่รองรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อทำการกักตัวสังเกตอาการก่อนกลับบ้าน ๑๔ วัน ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู และขอฝากพี่น้องประชาชน “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก”และติดตามข่าวสารตามช่องทางที่น่าเชื่อถือ ซึ่งทางจังหวัดได้มีการอบรมเครือข่ายด้านการข่าวให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง ผ่านรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ทาง สวท.หนองบัวลำภู

1.090764 08.00