NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน"

วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้ยืนยันติดเชื้อฯ จำนวน 122 ราย พร้อมมาตรการต่างๆที่ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานคืนถิ่น โดยผู้ป่วยที่ประสงค์จะกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาเรายินดีต้อนรับแต่ต้องแจ้งจังหวัดล่วงหน้าก่อน 7 วัน และมาตรการตั้งด่านหลัก 4 ด่าน เพื่อตรวจ คัดกรองผู้เดินทางผ่านเข้าจังหวัดหนองบัวลำภูทุกช่องทางหลัก และด่านชุมชน รวมทั้งการเปิดเรียนของโรงเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจควรเปลี่ยนเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอให้ทุกภาคส่วน“ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก”พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือด้วย ผ่านรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ทาง สวท.หนองบัวลำภู

ADEEF2A4 7C90 42CE 8702 2A562118A57C