NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"

1.030664 09.30 Crop Re

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ทาสีศาสนสถานสิมไม้โบราณ ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งจัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" โดยนำอาหารมาแจกจ่ายจิตอาสา และประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ วัดเจริญทรงธรรม บ้านดอนปอ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู