NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน"

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ผ่านเว็บไซต์สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู และประชาสัมพันธ์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยจังหวัดหนองบัวลำภูมีผู้ยืนยันติดเชื้อฯ ขณะนี้จำนวน ๕๘ ราย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ปฎิบัติตามมาตรการคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการเคลื่อนข้ายแรงงานคืนถิ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อฯ รวมถึงขอความร่วมมือสถานประกอบการมิให้รับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายเข้าทำงาน หรือเข้าพักและประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน" ทาง สวท.หนองบัวลำภู 

1.040664 08.00 re