NB2 Resize

จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน รวมน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 จังหวัดหนองบัวลำภู "

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการจัดกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน รวมน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 จังหวัดหนองบัวลำภู " เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเป็นการเปิดรับบริจาคสิ่งของบริโภค เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู  ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 

1.310564 13.30