NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง ๓๐ บาท)

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิด "โครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว" เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง ๓๐ บาท) สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกที่โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว  ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

1.020464 10.30