NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมฯ  ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

1.050464 09.30