NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐

1.290364 16.00

วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ พร้อมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐  ณ อาคาร ๙๑๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู