NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอผลงานและชมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ ๒ พร้อมร่วมพิธีต้อนรับ และร่วมชมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔  ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 

1.290364 08.00