lumphu2

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู เยี่ยมพบปะให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุทางถนน และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชน TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เยี่ยมพบปะให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุทางถนน และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชน TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๖๔    ณ  หอประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

1.160264 13.30