lumphu2

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน"

1.120264 08.00

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ถึงแม้จะไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มและหลายมาตรการผ่อนคลายลงแต่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างต่อเนื่อง "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก" และประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดหนองบัวลำภู สู่เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว โดยเริ่มจากแนวทาง ๓ส สะอาด สะดวก สงบ ปลอดภัย และ ๓ธ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และธรรมะ พร้อมทั้งแนะนำและเชิญชวนเที่ยวที่เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย (วัดพัชรกิติยาภาราม) ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งกำลังพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ผ่านรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน" ทาง สวท. หนองบัวลำภู