lumphu2

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโครงการ ทำบุญตักบาตรวันพระ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ "บวร On Tour" ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการ ทำบุญตักบาตรวันพระ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ "บวร On Tour" ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัด ทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา ในวันธรรมสวนะ ณ วัดพัชรกิติยาภาราม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.110264 07.00