lumphu2

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการป้องกันฯ ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๒๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองหลักเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประนีประนอม ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดมาเพื่อต้องการปกป้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ จุดคัดกรองตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.190164 16.20