lumphu2

จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๒๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

1.180164 09.20