lumphu2

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมงาน "แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Episode ๔"

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู กิจกรรมการจัดงาน "แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Episode ๔"  ณ เวทีลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.071263 18.00

2.071263 18.00

 

4.071263 18.00

5.071263 18.00

3.071263 18.00