จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู4DDF49E1 2DD8 4C0C B29C B3904DFED0A7