จ.หนองบัวลำภู ให้การต้อนรับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมประชุมรับมอบนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม และนายเวียงชัย แก้วพินิจ  ร่วมให้การต้อนรับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมประชุมรับมอบนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และจัดพิธีมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑  จำนวน ๑๐๐ คน รวมทั้งมีผู้แทนเกษตรกร จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมพิธีรับมอบฯ ณ  หอประชุมอนาลโย  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

6.011063 13.30

10.011063 13.30

2.011063 13.30

3.011063 13.30

4.011063 13.30

9.011063 13.30