จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

2.080963 13.00

4.080963 13.00

1.080963 13.00