ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร ศาสตร์พระราชา กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร ศาสตร์พระราชา กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

1.080863 10.00