จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู

วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าด้านการเกษตร พร้อมเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Road Show) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ลานเมือง เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

2.090963 17.30

 3.090963 17.30

1.090963 17.30