จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งมีหน่วยแพทย์ พอ.สว และส่วนราชการต่างๆ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบทุนการศึกษาเด็กฯ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบถุงยังชีพ และพันธุ์ปลา ณ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู1.260863 09.00