จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ โดยนำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำความสะอาด ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ปรับภูมิทัศน์ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ โดยนำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำความสะอาด ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ปรับภูมิทัศน์ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณถนนวิไสยอุดรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.280763 11.30