จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมอบให้แก่ครอบครัว นางสาวไพบูรณ์ โยธานนท์ ราษฎรที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการฯ ณ บ้านเลขที่ ๔๕๙ บ้านเหล่าโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1596088714946