จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  ณ  ห้องประชุม POC ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู

1.220763 13.30

2.220763 13.30

3.220763 13.30