ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน"

1.220563 08.00

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)  และการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และแนวทางการผ่อนปรนต่าง ๆ พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวต่อไป และประเด็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมด้านอาชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ผ่านรายการ “ผู้ว่าฯพบประชาชน” ทาง สวท.หนองบัวลำภู