จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563 10:46
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 104

วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิต หน่วยทันตกรรม หน่วยตรวจตา ตรวจสุขภาพจิต และตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ ณ หอประชุมอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.190363 09.00 Crop Re